studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

werkervaring

 

2015- heden  studio mars - laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

haalbaarheidsstudie Lommerrijk Collectie, Rotterdam ism met ODC  architecture

verfraaien onderdoorgang oude bruggenhoofd , Rotterdam ism met ODC architecture

ontwerp brug Vliet, Roosendaal ism met ODC architecture

 

stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning  Zonhove, Son ism met SHARE Urbanism

kaderstellend document ruimtelijke ontwikkeling Oud Gastel ism met SHARE Urbanism

 

participatieproces & inrichtingsplan groene zone Reijerwaard ism met BGSV

landschapsstory Riverart, Drechtsteden ism met BGSV en het Observatorium

 

inrichtingsplan en objectontwerp waterspeelplek Kasteelplein, Breda

ruimtelijke raamwerk en kwaliteitskader gebiedsontwikkeling Stadsoevers, Roosendaal

ruimtelijke verkenning Stadserf, Breda

schetsontwerp Havenkwartier, Breda ism met Studio Blad

inrichtingsplan Roosendaalse Vliet, Roosendaal

 

inrichtingsplan Urban Sportspark Hoogvliet,  Rotterdam

inrichtingsplan Adrianaplein en Bajonetstraat,  Rotterdam

implementeren  recreatieve route het Nieuwe Maasparcours, Rotterdam

verfraaiing onderdoorgang , Rotterdam ism met ODC architecture

 

gastdocent Academie van Bouwkunst, Amsterdam en EMILA Barcelona

 

>>>> prijsvragen <<<<

 

2003-2014 Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam

 

>>>> projectenpagina rotterdam <<<<

 

inrichtingsplannen;

Metro-eiland Nesselande, Prins Alexander

Nieuwemarkt, Laurenskwartier - inrichtingsplan plein tussen Botersloot en Pannekoekstraat

skatepark Nessition, Nesselande, Rotterdam ism met SkateOn

participatie & herinrichting Witte de Withstraat

inrichtingsplan singel en ontwerp brug Execercitiesingel, Crooswijk

begeleiding en ontwerp boulevard en centrum Nesselande, Prins Alexander

 

visie stedelijk;

natuurkaart rotterdam - ecologische verbindingen en kansen voor de stad

groen en parkeren, Rotterdam - studie naar parkeeroplossingen en binnentuinen

kleur in de stad, Rotterdam - periodieke kleurexplosie met plantschalen in de stad

bruggenfamilies, Rotterdam - studie naar ordeningen en benoeming bruggenfamilie in Rotterdam

 

gebiedsvisie

landschapsstrategie Merwe Vierhavens, Stadshavens Rotterdam

stedenbouwkundige visie Kop van Feijenoord, Feijenoord

uitwerking duurzaamheidsagenda centrum Rotterdam

ruimtelijke en programmatische studie Nassauhavenpark, Feijenoord

Binnenrotte, Laurenskwartier - modellenstudie als voorloper voor schetsontwerp

groenvisie centrum Rotterdam - vergroeningspotenties en structuur in beeld brengen

profielstudie kleiweg, Hillegersberg - onderzoek naar een nieuw karakter straat

ecologische kaart Hillegersberg-Schiebroek- in kaart brengen potenties en structuren

 

begeleiding:

kunstproject Wijnhaventunnel door Robbert de Groot en Cees Boot ism met Mothership en Willem de Kooning Academie

 

 

opleiding

 

2008-2014           Academie van Bouwkunst, Amsterdam

                              Master Landschapsarchitectuur

 

2011-2012           Kenniscentrum landschap UVA, Groningen

                              Cursus cultuurlandschappen van Noord Nederland

 

1998-2003           Internationale Hogeschool Larenstein, Velp

                              Bachelor Landscape Architecture and Environment Management

 

1994-1998           Middelbaar beroepsonderwijs Huis te Lande, Rijswijk

                              Kaderfunctionaris Groenbeheer

 

 

studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp