studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

visie| duurzaam |onderzoek

 

soort: uitwerking duurzame binnenstad

in samenwerking met:  met Emiel Arends

in dienstverband van gemeente rotterdam

status: studie 2012

duurzame binnenstad| rotterdam

Een uitwerking waarin benoemd wordt wáár welke opgaven (en kansen) liggen en hoe deze in zowel lopende processen en mogelijke nieuwe opgaven op de agenda kunnen komen.

Er was na de duurzaamheidsagenda in 2010 een uitwerking nodig om voor de gekozen thema's de opgaven en kansen te onderzoeken., deze te confronteren met de lopende en aankomende projecten. De thema's mobiliteit, energie en klimaat komen uit deze agenda, het thema gezondheid is door ons toegevoegd aan de uitwerking. om hiermee geluid en luchtverontreiniging een goede plek te geven in  onderzoek en te koppelen aan de ambitie voor de 'city lounge' in de binnenstad.

 

Het wat, waar en hoe is nodig om tot een gedegen en integrale afweging te kunnen komen. De eerste weging vindt plaats binnenin de 4 thema's met de context als filter. Dit levert urgentiekaarten op per thema; de mobiliteit, de energie, het klimaat en gezondheid. Om tot deze kaarten te komen hebben we zaken als; inventarisatie platte daken, loopstromen, WKO's, hitte eilanden, stilteplekken, luchtkwaliteit, toeristische fotoplekken, elektrisch verbruik woningen en warmteproductie per gebouw onderzocht. Samen met de contextkaarten zoals; de komende bouwplannen , verdichtingsstudie, inrichtingsplanning of de functiekaart binnenstad..

 

Door het koppelen van bestaande informatie uit GIS, quicscans van de GGD, data van de TNO en via gesprekken met experts van de verschillende vakdisciplines zijn de kaarten gemaakt.. De vier urgentiekaarten samengevoegd levert een opgave en een kansenkaart op.. De opgave zijn vooral zaken die niet opgepakt of onderbelicht worden in actieplannen of gebiedsafspraken voorkomen. Terwijl bij de kansen juist weer zaken benoemd worden die gekoppeld kunnen worden aan plannen, projecten en energie in de binnenstad.