studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

visie | strategie | profielstudie

 

soort: modellenstudie profielwijzinging Kleiweg

ism: met Dennis Scherpenberg

in dienstverband van gemeente rotterdam

status: studie 2014

kleiweg | rotterdam

verkenning om tot een aantrekkelijke winkelstraat te komen. waar de auto zich te gast voelt, winkels zich kunnen presenteren, voetganger en groen de ruimte krijgt.

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma visie Kleiwegkwartier is een verkenning van technische en financiële mogelijkheden van een herinrichting van de Kleiweg tussen de Uitweg en de Straatweg tot een

aantrekkelijk winkelgebied.

 

De profielstudie is opgesteld aan de hand van vijf voorbeeldstraten in Rotterdam.  Deze vijf voorbeeldstraten zijn gekozen voor hun typering, sfeer, recente aanleg of eigenzinnige karakter. Door de kenmerkende elementen uit deze straat te gebruiken voor het nieuwe profiel van de Kleiweg komen we tot vijf verschillende modellen voor de Kleiweg waar ieder model zijn eigen kwaliteit heeft.

 

Bij de vijf voorbeeldstraten wordt eerst het doel van de vernieuwing, de kenmerkende elementen en de aandachtspunten benoemd voordat de straat gebruikt wordt als principe voor een nieuw profiel van de Kleiweg

Het nieuwe profiel van de Kleiweg aan de hand van 1 van de voorbeeldstraten wordt zichtbaar gemaakt met plattegrond, doorsnede en beoordeeld en voorzien van commentaar door de Bewonersorganisatie

Kleiwegkwartier (BOK) en de Ondernemersvereniging Kleiweg Hillegersberg Zuid

 

De Kleiweg was ooit een straat die maar aan 1 kant was bebouwd, de andere zijde tuinderijen. Met de verstedelijking is de straat ingekapseld door bebouwing. In de flauwe bocht staan een aantal grote oude bomen, die van ver te zien zijn en een mooi schanierpunt vormen. Een conclusie uit de studie is om de tramhaltes te verplaatsen naar het Bergpolderplein, om zo een logischere knoop te creëren en een veiliger kruispunt te kunnen maken. Een downgrade van 50 naar 30KM uitstraling en betere fietsvoorzieningen zorgen voor een veiligere en aangename sfeer in de straat. Een profiel zoals de Nieuwe Binnenweg past in dit beeld.