studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

inrichtingsplan

Soort: inrichtingsplan Nieuwemarkt

in samenwerking met Aviva Joosting

in dienstverband van Gemeente Rotterdam

status: opgeleverd  2010

nieuwemarkt | rotterdam

Op de Nieuwemarkt vormen plein en bebouwing één totale compositie historie, heden en toekomst samenkomen

De Nieuwemarkt stamt uit 1645. Vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw is het plein een prominente plek in Rotterdam. Tijdens de wederopbouw verliest het zijn vooraanstaande positie – de Nieuwemarkt is sindsdien een verstopt plein achter de drukke Binnenrotte en Meent.

 

Toch wordt deze bescheiden rol door de gemeente en de lokale ondernemers gekoesterd – de Nieuwemarkt heeft een gelaagde opbouw waar de geschiedenis zichtbaar en voelbaar is. De Nieuwemarkt moest een autoluwe plek worden waar architectuur en landschap één compositie vormen – het plein en de lage winkelbebouwing zijn één ensemble met een doorlopend interieur.

 

Het strakke maatsysteem, kenmerkend voor de wederopbouw, komt weer tot leven – in een bestratingspatroon van de kenmerkende 30-30 tegels in blokverband. Lijnen van gebakken klinkers verbinden de winkelpanden met het plein. De gebouwen staan niet haaks tegenover elkaar – door de bestratingslijnen haaks op de gevels te zetten wordt de verdraaiing zichtbaar. Ook de groenvakken en het meubilair zijn onderdeel van dit strakke bestratingspatroon. Het enige vooroorlogse gebouw – tegenwoordig een monument – ontrekt zich aan het rigoureuze maatsysteem.

 

Het groen brengt verzachting en intimiteit en bestaat uit bodembedekkers waaruit in het voorjaar witte narcissen verrijzen. In de zomer kleuren roze sieruien de plantvakken en onder de platanen zorgen witte herfstanemonen voor ‘licht’. De terrassen in het middendeel zorgen voor levendigheid.