studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

theatrale wierde | noordpolderzijl

Een theatrale wierde in een landschap dat het midden houdt tussen land en zee

Eén van de oudste beschrijvingen van het Groningse land dateert uit 47 na Christus, gegeven door Plinius de Oudere, een Romeinse officier en schrijver. Hij schreef: ‘Er woont een armzalig volk op hoge wierden of eigenhandig gebouwde stellages, zodat hun huizen uitsteken boven de hoogste waterstanden. Wanneer de golven het omliggende land overspoelen lijken de bewoners op zeelieden, en als het water is geweken lijken zij op schipbreukelingen.’ Bijna tweeduizend jaar later ligt het land veilig achter de deltadijk en heeft geen enkele wierde nog een directe relatie met de zee.

 

Het ontwerp voor een wierde nieuwe stijl is gebaseerd op de archetypische wierde die Plinius omschreef, maar vormgegeven als een stellage waar men in, op en onder kan. De nieuwe wierde is schuilplaats en theater ineen en ligt op de rand van de getijdenstroom. De fluctuatie van het water nodigt uit tot allerlei activiteiten, het ontwerp speelt met eb en vloed.

 

Door de dubbele functie van deze wierde – schuilplaats en theater –, de beweging van de zee, het voorbij gaan van de seizoenen – bezoekers ervaren op een bijzondere manier het Groningse kwelderlandschap en zijn cultuur.

 

concept | schetsontwerp

prijsvraag nieuwe wierde 2015

in samenwerking met Marit Janse landschapsarchitectuur