studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

inrichtingsplan | participatieproces

in dienstverband van Gemeente Rotterdam

status opgeleverd 2013

witte de withstraat | rotterdam

De Witte de Withstraat met het roemruchte verleden dreigde de braafste straat van de stad te worden. Door een herinrichting is de ‘Witte de With’ weer eigenzinnig Rotterdams.

In loop der jaren is het aantal auto’s toegenomen. Dit ging ten koste van de stoep, waar voetgangers vrij spel hadden en waar ruimte was voor bijzondere elementen. Dit gebrek aan verblijfsruimte stond haaks op het idee van de Witte de Withstraat als city lounge. Daarom is een herinrichtingsplan gemaakt waarin met kleinschalige ingrepen en het opruimen van overbodig meubilair een rustiger straatbeeld is gecreëerd. Dit plan – in korte tijd en met beperkte financiële middelen gemaakt – kwam tot stand in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en bezoekers.

 

Het gevoel van de city lounge is zichtbaar gemaakt door twintig procent van parkeerplaatsen weg te halen (haalbaar vanwege een nieuwe parkeergarage in de omgeving) en de ruimte voor terrassen te vergroten. Oversteken is vergemakkelijkt en er is meer plaats voor fietsparkeren.

De bijzondere uitstraling van de ondernemers in de Witte de With komt tot uiting in kunst op het trottoir, lichtkunst boven de straat en bijzondere uitstallingen. Ook zijn zijstraten betrokken en hebben de entrees extra aandacht gekregen. De fysieke herinrichting is nog maar het begin van een eigenzinnige transitie.