studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

concept | schetsontwerp | monument

a clearing | washington (usa)

design competition:  WWI monument in Washington 2015

in samenwerking met ODC architecture &  Andrew van Egmond - ontwerp tuin en landschap

status: inzending prijsvraag

Een open plek in een stadspark in Washington dient als herdenkingsmonument voor de Eerste Wereldoorlog

Het ontwerp voor een herdenkingsplek voor de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in het centrum van de Amerikaanse stad Washington is gebaseerd op twee aspecten de het verloop van de ‘grote oorlog’ typeren: de loopgraven en de continue nabijheid van de vijand.

Langs een aarden wal dalen bezoekers ongeveer twee meter af in een cirkelvormige gang. Ze trekken zich terug uit het drukke stadsleven en worden zich bewust van de beklemmende omgeving die aanvoelt als een loopgraaf en de indruk wekt dat ‘die ander’ altijd dichtbij is. De diameter van de ring is afgeleid van de gemiddelde afstand tussen vijandelijke loopgraven.

 

Het middendeel ligt op ooghoogte vanuit de rondgang, een dor ‘niemandsland’ van stenen en zwarte stammen met fragiele planten, waar in het voorjaar wél bloemen en planten bloeien – als symbool voor hoop en nieuw leven. Vanuit de ‘loopgraaf’ kan men de ‘vijand’ bespieden en tijdens het wandelen op het middendeel voelt men continu de blik van zowel de andere bezoekers beneden in de ring als boven in het parkdeel. Een plek waar contemplatie en ongemak bij elkaar komen.

 

1

2

3

pagina's