studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

inrichtingsplan | beplantingsplan| spelen

soort: inrichtingsplan Adrianaplein eo

in opdracht van:  gemeente rotterdam

in samenwerking met: LITH civieltechnisch adviesbureau en Hsau tekenbureau

status: opgeleverd 2018

adrianaplein  | rotterdam

Een stenige stadswijk krijgt een welkome verzachting en seizoensbeleving met een flinke groenimpuls.

Het Oude Westen is net als de omliggende wijken rondom het centrum aan het veranderen. Door inbreiding en sloop/nieuwbouw op een secure manier ontstaat er meer lucht in de wijk en komt er een veelzijdiger woonaanbod in de wijk. Het Oude Westen behoort tot één van de stenigste wijken van de stad. Het stratenpatroon is gebaseerd op de oude polderstructuur; rechte en lange straten. Bijna ieder plein is verhard en ingericht voor voetbal. In de lange straten staat de auto boven de voetganger.

 

Met de herinrichting van de Adriana- en Bajonetstraat wordt met 1 zijdig parkeren lucht en ruimte gecreëerd in de smalle straten. Er ontstaat ruimte voor een gestrooide structuur van sierlijke bomen. Geïnspireerd door het werk van Burle Marx, de Braziliaanse landschapsarchitect, is de organische vorm van het plein ontstaan. Met deze totaal andere ontwerptaal en beplantingsprincipes gaat ook de openbare ruimte mee met de transitie en nieuwe energie voor de stadswijk.

 

Het groen heeft de overhand, sierlijk en robuust tegelijk. Een speeplplek als een kleurrijke oase voor de allerkleinste kinderen. Met speelblokken en een verhoogde rand als speelaanleiding eromheen. De blokken van beton hebben verschillende hoogtes en grote. Hiermee kan het voor de ene leeftijdsgroep iets anders zijn dan voor de andere.  In de visie over de wijk is nu ruimte gemaakt om de pleinen ieder hun eigen karakter te geven, met de straten en de verharding als verbindend element.

 

Voor de beplanting op het plein is gekozen om met vaste planten en grassen te werken; kleurrijk en uitbundig. Het bomencarré is opgebroken door een aantal gezonde en grote bomen te behouden en hier bloesem bomen aan toe te voegen. Samen met de mix van de bomen in de straten en de andere beplanting introduceren we hiermee de seizoenen in de wijk.

De transitie van stenig kaal plein naar een groene organische oase kan nu werkelijkheid worden.