studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

inrichtingsplan |  brugontwerp | beplantingsplan

exercitiesingel | rotterdam

soort: inrichtingsplan singel en brugontwerp

in dienstverband van Gemeente Rotterdam

brugontwerp in samenwerking met Marc Verheijen, architect gemeente R’dam

status opgeleverd 2014

Vooruitlopend op de herstructurering van Nieuw Crooswijk is de Exercitiesingel in Rotterdam heringericht. Deze ingreep geeft nieuw elan aan de transformatie van de oude stadswijk

De Exercitiesingel behoort tot de ‘familie’ van eclectische singels die zijn aangelegd in de periode 1890-1920. De inrichting van deze singels wordt gekenmerkt door de romantische vormentaal, de aandacht voor beplanting en de focus op het wandelen als een ontspannende activiteit. Tegenwoordig is van deze kenmerken nauwelijks iets terug te zien: de singel is rechtgetrokken, de ‘koppen’ zijn kaal en de rooms-katholieke begraafplaats – waarmee de singel altijd verwant is geweest – is verdwenen achter een brede strook beplanting en een rij populieren.

 

Met het ontwerp is het wandelen over en verblijven aan de singel weer in ere hersteld. De nieuwe inrichting, sierlijk en schilderachtig, zorgt voor een schone ervaring, voor verheffing, voor emotie – geheel in lijn met de doelstellingen van het oorspronkelijke singelplan van de ingenieurs Rose en De Jongh uit 1854.

De ‘koppen’ zijn weer gemarkeerd, met een ‘bronbosje’ (twee tot drie grote bomen bij elkaar) van populieren aan de ene kant en een sierlijke brug aan de andere kant. De muur van de begraafplaats is wederom een prominent deel van het singelontwerp. De seizoenen zijn beleefbaar door de kleurrijke sierbeplanting langs het water en in de plantvakken langs het wandelpad. In de rij populieren langs de muur van de begraafplaats is lucht gebracht

 

De nieuwe brug is smal en rank, de leuning is sierlijk en geïnspireerd op de eclectische stijl van eind negentiende eeuw. De overspanning van 17 meter zonder ondersteuning is mogelijk door de toepassing van het lichte materiaal glasvezelcomposiet in het dek en in de leuning.