studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

productontwerp | inrichtingsplan | waterelement

soort: stadsmeubel waterspeelplek kasteelplein Breda

in samenwerking met:   gemeente breda en met Rots maatwerk

status: opgeleverd 2016

kasteelplein | breda

Het geluid van water, stof wat opwaait, paarden die galopperen. Een saluut naar de historie,  maar ook een plek waar voor de toekomst wordt gezorgd.

Het Kasteelplein is een plein in Breda waar de rijke historie van Breda zichtbaar en voelbaar is. Hier galoppeerde ooit keizer Napoleon, vochten soldaten te paard, werd de vrede van Breda getekend en stond de manage van de academie naast het kasteel. Ook werd in 1912 het beeld van Willem III op het plein onthuld, de statige koning te paard op een grote sokkel in het midden van het langwerpig plein, gezicht naar het centrum

Verrommeling en de druk van het autoverkeer na de tweede wereldoorlog zorgen ervoor dat het plein zijn statige status verliest. Pas na de renovatie en aanpak van het naastgelegen Valkenbergpark krijgt het plein weer een deel van de allure weer terug.

 

Het plein is nu een verbinding tussen station/park en centrum. Geen verblijfskwaliteit behoudens een tweetal terrassen op de zuidkop na.

Met het toevoegen van een waterspeelplek op het schakelpunt tussen het voorplein bij het Kasteel en het Kasteelplein zelf, krijgt de kop van het plein een klimaatadaptieve en attractief toevoeging.

 

Een waterspeelplek en zitelementen die samen een geheel vormen, uit de verharding springen door hun kleur en materiaal. Het verhaal van de plek wordt zichtbaar en de verbinding van kasteel, beeld en centrum wordt gelegd. De zitelementen kunnen door hun vorm ook op veel verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ze  staan soms dichtbij de spuiters , of juist iets verder weg mooi in de middagzon, of in het rustige middendeel. Van een plein waar je vooral overheen liep naar de stad of station, is het nu met de toevoeging getransformeerd naar een plek voor verblijf . In de zomer een drukte met spelende kinderen en ouders zittend op de hoeven.