studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

inrichtingsplan| beplantingsplan | besteks- en uitvoeringsbegeleiding

roosendaalse vliet | roosendaal

soort: inrichtingsplan roosendaalse vliet 2017-2018

in opdracht van: gemeente Roosendaal

ism:  Maters en de Koning, LITH civieltechnisch adviesbureau en tekenbureau HSau

status:  in uitvoering -- oplevering zomer 2020

De nieuwe Roosendaalse Vliet als een weerspiegeling van oude industrie en klimaatadaptieve vergroening met een hedendaagse inrichting . Een ruime kilometer aan kadewanden en autoluwe wandelpromenade

Tot  eind 18de eeuw  was de Vliet een drukke en belangrijke turfhaven met getijdenwerking en krullende beken door het landschap.,  Dichtslibbende beken, nauwe doorgangen en economische voorspoed gaven de ruimte tot het rechttrekken van beken en maken van strakke turfvaarten met een heuse havenhoofd aan de Kade. Na economische voorspoed kwam eind 20st eeuw  de demping  van een deel van de zwaaikom en de haven.

Geen watergerelateerde industrie of binding met het water meer .

 

Nu met de ontwikkeling van Stadsoevers is er weer ruimte om de Roosendaalse Vliet tot leven te brengen en het een hart te laten zijn van dit deel van de stad als recreatief centrum. De zwaaikom weer van formaat te maken met flauwe trappen op het zuiden en ruimte voor passantenboten en evenementen op het water.

 

De Oostelijke Havendijk was van oorsprong de industriƫle kant met zijn suiker- en melkfabrieken. Nu groots en industrieel ingericht met een betonnen onderkade als plek dicht bij het water. De bovenkade ingericht met een industrieel strak stramien waarin bomen en het groen zich voegen. Met zichtbaar oppervlakkig afvoeren van water naar de groene wandelementen die zich als een wild opgetrokken ladekast uit de tactiele wand van de onderkade plooien. Via substraat die in contact staat met het water van de Vliet. Ontstaat hier ruimte voor natuurlijke beplanting passend bij het rivierlandschap en zorgt het voor verzachting van de kade en een aangename wandeling langs de Vliet

 

De Westelijke Havendijk heeft een meer menselijke schaal en uitstraling. Gebakken klinker in het trottoir aan de gevel als autoluwe ruimte tussen woning en groen talud. Hier een rijk en kleurig talud met een mix van boomsoorten, groepgewijs geplant. Een smalle en lagere onderkade maakt het hier ook gemakkelijk om een bootje aan te leggen als bewoner. Drie balkons als eindpunt van de zijstraten uit de woonwijk bieden een mooie plek voor overzicht op de Vliet.

 

De industriƫle uitstraling en vormgeving komt verder tot uitdrukking in materiaalkeuze en afwerking, detaillering trappen en hekwerk.

 

 

1

2

pagina's