studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

visie| landschap |scenografie | stedelijke schaal

soort: ontwerpprincipes rotte trace

in opdracht van: gemeente Rotterdam

in samenwerking met: Studio Blad

status: studie 2019

ontwerpprincipes rotte trac├ę | rotterdam

De Rotte als scenografische ervaring door zijn veelvoud aan belevingen en unieke doorsnijding door de stad heen, hiermee vormt de Rotte de perfecte aanleiding om deze uitwerking vanuit de scenografische kwaliteiten te benaderen.

De ontwerprincipes voor het binnenstedelijke deel van de Rotte is een verdiepingsslag op het Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte uit 2016. Het biedt de gewenste concretere uitgangspunten voor herinrichtingsopgaven van projecten aan de Rotte.

 

Werkend vanuit 4 ambities; versterken van de kwaliteit en kwantiteit, continu├»teit routing langzaam verkeer, verbeteren bevaarbaarheid en vergroten van de ecologische waarden. Is gekozen om als aanvulling op de landschappelijke onderlegger vanuit het toekomstperspectief,  deze uitwerkingen te bezien vanuit de scenografische kwaliteiten/karakters van de Rotte. De scenografische indeling van de Rotte is de basis waar vanuit de  groen, verharding en kunstwerken als themakaarten volgen.

 

Als scenografische kwaliteiten biedt de Rotte weerspiegelingen aan, waterribbels en het ritselen van bladeren. Geen enkele stedelijke structuur op deze schaal opent een venster naar een dergelijk breed pallet aan ervaringen. De Rotte als een filmische manifestatie: een enscenering van ervaringen waarbinnen - net als in het theater - sfeer, inrichting, routing en beleving van de kijker op elkaar zijn afgestemd.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

pagina's