studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

gebiedsontwikkeling| kwaliteitskader | landschapsvisie

soort ruimtelijke raamwerk stadsoevers roosendaal

in samenwerking met:  gemeente Breda en Roosendaal

status: vastgestelde visie 2016

stadsoevers | roosendaal

Eigenzinnige wijk voor nieuwsgierige mensen, vol historie, groen en ruimte voor eigen initiatief.

Stadsoevers is een gebiedsontwikkeling ten westen van het centrum en station van Roosendaal. Een huidig bedrijventerrein wat organisch zal worden omgevormd worden naar een nieuwe stadswijk.

 

Voor het ruimtelijke raamwerk zijn de bestaande landschappelijke dragers - de Roosendaalse Vliet en de Molenbeek- gebruikt om de identiteit van de nieuwe wijk te bepalen. Het behoud en het aanzetten van deze twee dragers vormt ook voor het kwaliteitskader een belangrijke input. De landelijke en ecologische interessante beek vormt aan de westrand een ruime, groene en kindvriendelijke woonomgeving van 1 gezinswoningen met een ruime tuin, groene binnenwereld in de open clusters.

 

De Vlietzijde krijgt meer de sfeer en maat van het industriƫle verleden van de plek; Suikerfabrieken met grote schepen vol turf en suikerbieten langs de harde kade en overslagterreinen. Hier wordt gewoond in meer robuustere woningen die doend enken aan kadewoningen en grachtenpanden. Een meer stedelijke inrichting en vormgeving in de buitenruimte. Regenwater wat zichtbaar wordt opgevangen en naar retentieborders wordt gebracht. De kade van de Vliet krijgt een eigen Roosendaalse betonplaat. Tussen de bouwblokken vormt zich een dwaalmilieu waar kinderen fijn kunnen spelen

 

De historie en landschappelijke dragers vormen de uitgangspunten en inspiratie voor de inrichting van de buitenruimte. Naast deze twee is de cultuur in Stadsoevers een belangrijke identiteit en ruimtelijke drager van het plan.  De wielerronde de Draai van Kaai, de kermis en andere evenementen zijn nu de belangrijke trekkers voor deze plek. In de plan zullen deze evenementen mee transformeren met de gebiedsontwikkeling. Er komen nieuwe pleinruimte die dagelijkse interessant zijn,  maar ook goed te gebruiken zijn voor de evenementen.

 

Roosendaal krijgt in zijn rondje Roosendaal een aantal nieuwe ankerpunten. De Zwaaikom zal straks het waterplein van Stadsoevers vormen. Het centrale plein waaromheen gewoond en gerecreĆ«erd kan worden. Het Stadspodium net na het spoor wordt samen met het EKP de entree van Stadsoevers. Het Kadeplein krijgt zijn knusse en historische belangrijke uitstraling en inrichting weer terug. Het Suikerplein geeft de Suikerunie  en de rijke historie omtrent suiker een platform.

 

1

2

pagina's