studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

visie | stedenbouw|openbare ruimte| architectuur

soort: ontwikkelkader Vlietpark

in opdracht van: gemeente Roosendaal

 in samenwerking met":  kernteam Stadsoevers en ODC architecture

status: visie vastgesteld  door raad in 2019

vlietpark | roosendaal

Het Vlietpark een dynamisch ontwikkelkader vol recreëren, werken, wonen en innovaties. Het groene, openbare en campusachtige omgeving van Stadsoevers .

Het voormalige bedrijventerrein van 33 hectare wordt omgevormd naar een dynamisch, attractief en eigenzinnig stuk stad. Voor het deel tussen de Vliet en het spoor is dit ontwikkelkader gemaakt. Een dynamisch kader met ambities, ruimtelijke principes en ontwikkelscenario’s voor wonen, werken recreëren en leren.

 

Een campusachtige opzet met ontwikkelplots los in het groen.  Om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergoten terwijl we het ontwikkelkader een stap verder brengen starten we ook hier met de inrichting van de buitenruimte. Een urban speel- en sportpark wat deels bestaat uit tijdelijke en voor een groot deel uit vaste elementen die geïntegreerd worden in het framework van kamers en velden met hun eigen identiteit en invulling. Een parkinrichting met ruimte voor festivals en evenementen, watergerelateerde recreatie of een grote onderwijslocatie naast het spoor. Nieuwe woonvormen zoals tiny houses of werk- woon en zorgcombinaties. Met ruimte waar studenten, ouderen en werkende elkaar kunnen ontmoeten en een samenwerking op zorg- en sportinnovatie kan ontstaan.

 

Een duurzame ontwikkeling op alle niveaus. Op stadsniveau; van een verhard ontoegankelijk bedrijventerrein wat de Westrand afschermde van de stad, naar een groene open inclusieve inrichting. Een dynamische en organische ontwikkeling waar de bestaande landschappelijke elementen zoals de Vliet en de Oude beek de basis vormen van het ambitiekader. De groene inrichting is klimaatbestendig met zijn waterbufferend vermogen, terugdringen van hittestress en het creëren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. De bebouwing zal net zoals bij de rest van Stadsoevers aangesloten worden op het Smart Climate Grid en natuurlijk moeten voldoen aan kwantitatieve milieueisen. De sociale duurzaamheid zit in het versterken van de mogelijkheden tot ontmoeten, samen sporten of werken. Er worden samen met het CIOS beweegprogramma’s uitgerold. Leren, genieten, sporten en innoveren zijn de kernwaarden voor het gebruik van het park.

 

De nieuwe ontwikkelplots zijn geïnspireerd op de grote losse volumes van de turf- en suikerfabrieken langs de Vliet. Deze ontwikkelplots zijn flexibel invulbaar, maar kennen vanwege hun specifieke ligging, elk eigen randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling. Voor de bestaande grote beeldbepalende gebouwen als het EKP of het stadion wordt ingezet op een toekomstbestendige waardevolle transformatie. Samen met de stad en geïnteresseerde partijen gaan we met een open grondhouding verder werken aan dit nieuwe innovatieve, gezonde en groene stuk stad.

 

1

2

pagina's