studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

ontwikkelperspectief | landschap | stedenbouw

verkenning ontwikkelruimte zonhove | Son

soort: ontwikkelplan Zonhove

in opdracht van:  zorgstichting SWZ

in samenwerking met:  met adviesbureau Overmorgen en SHARE urbanism

status: studie 2016

Het landschap als drager van het ontwikkelperspectief voor wonen, dagbesteding , logistiek en zorgbegeleiding

Zonhove is een zorgcentrum voor bewoners met een  (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking. Hier kan men levensloopbestendig wonen, werken, leren en spendeert men de  vrije tijd in een zorgzame beschermde en veilige omgeving. De zorg  en woon- en dagbestedingswensen zijn de afgelopen jaren dusdanig veranderd dat het oude kloosterterrein van 10 hectare in alles een upgrade nodig.

 

Als basis van het kwalitatieve ontwikkelplan is de Groote Beek genomen, die dwars door over het terrein loopt en het bosdeel doorsnijdt. In de huidige situatie wordt de beek ontkent; er wordt geparkeerd bij de beek en geen gebouw heeft zicht of relatie met het water.  Door de woningen juist wel relatie en zicht te geven met beek en te stapelen wordt de landschappelijke kwaliteit optimaal benut. Door gebruikmakend van het hoogteverschil in het beekdal, past het intensief bebouwd programma in het gebied zonder de landschappelijke kwaliteiten te verliezen en kan tevens aan de eis van grondgebonden bouwen voldaan worden.

 

Door de andere kijk en beleving op het landschap van de bewoners uit het zorgcentrum te gebruiken in de routing en beplanting, kan het landschap helpen in hun dag- en zorgprogramma. Door een zintuigelijk landschap te maken met bijv. beplanting  te kiezen op bladstructuur en/of kleur van onder of kijkend naar geur en geluid in beplanting.  Hiermee maken we het landschap toegankelijk, beleefbaar en voelbaar voor deze bewoners.

 

Met de verkenning wordt er ruimte gecreĆ«erd voor de broodnodige nieuwbouw  en een betere en veiligere logistiek. Maar vooral een herwaardering voor de Groote Beek als levensader door het gebied,  waar vanuit het huis genoten kan worden, als mede tijdens de wandeling of de dagbesteding. Ontwikkelen voor de toekomst vanuit het perspectief van de bewoners..

 

 

 

 

 

 

 

1

2

pagina's